رابطه فروش و بازاریابی

رابطه فروش و بازاریابی

رابطه فروش و بازاریابی امروزه اکثر مردم در مورد رابطه فروش و بازاریابی اطلاعی ندارند. فروش یکی از عوامل زیر مجموعه بازاریابی است، به عبارتی فروش انتهایی ترین عملیات بازاریابی در یک معامله است، و اما یک معامله بلند مدت بین مشتریان است. در شکل گیری این رابطه بلند مدت، به نحوی که منجر به […]