فرزندم تکالیفش را انجام نمی دهد

فرزندم تکالیفش را انجام نمی دهد

فرزندم تکالیفش را انجام نمی دهد ، انجام ندادن تکالیف فرزندانمان مخصوصاً آنهایی که به کلاس اول رفته اند برای والدین به یک معضل تبدیل شده است. برخی والدین هوشمندانه عمل کرده و با آرامش و تدبیر فرزندشان را به مشق نوشتن تشویق می کنند ولی برخی دیگر به تنبیه متوسل شده و حوصله شان […]

نقش خانواده در موفقیت فرزندان

خانواده و موفقیت فرزندان

نقش خانواده در موفقیت فرزندان بدون شک یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت و پیشرفت فرزندان، خانواده و به خصوص والدین آن ها هستند، زیرا اولین الگوی رفتاری فرزندان و محل رشد آن ها کانون خانواده است. ولی باید به این نکته هم توجه کنیم که شرط موفقیت صرفا داشتن یک خانواده موفق […]