تاثیر دیدگاه سازنده بر اهداف زندگی

تاثیر دیدگاه سازنده بر اهداف زندگی

تاثیر دیدگاه سازنده بر اهداف زندگی،آیا تأثیر دیدگاه شما بر دستیابی به اهداف خودتان سازنده است یا نابودگر؟ آیا در دشوارترین شرایط هم خوش‌بین هستید؟ شاید هم برعکس، حتی در بهترین شرایط هم نمی‌توانید جلوی افکار منفی‌‌ خود را بگیرید. بیشتر آدم‌ها جایی در میانه این طیف قرار می‌گیرند. ما معمولا وقتی اوضاع خوب است، […]