خصوصی سازی چیست

خصوصی سازی چیست

خصوصی سازی چیست همه شنیده ایم که می گویند باید :صنعت، خدمات، آب و برق، اتوبوسرانی و … خصوصی سازی شود. چرا؟این کار چه فایده ای دارد؟آیا یک اصل است یا جای بحث دارد؟ این یک اصل است و جای بحث ندارد. زیرا مزایای آن قابل توجه است و موفقیت معجزه آسای آن به اثبات رسیده […]