سمینار چیست

سمینار

سمینار چیست سمینار به نوع خاصی از رویدادها گفته میشود که در آن یک یا چندین نفر بعنوان سخنران و ارائه دهنده اصلی وجود دارند که در مورد مطالب خاصی صحبت میکنند. در سمینارهای موفق معمولا بعضی از شرکنند گان نیز در بحث اصلی شرکت میکنند و ارائه دهندگان اصلی بیشتر نقش تسهیل گر و […]