چگونه انگیزه شخصی را بالا ببریم

چگونه انگیزه شخصی را بالا ببریم

چگونه انگیزه شخصی را بالا ببریم ، انگیزه یعنی نیروهای بیولوژیکی، عاطفی، اجتماعی و شناختی که منجر به بروز رفتارهای مختلف از جانب افراد می‌شود، انگیزش نام دارد. به‌عنوان‌مثال، قبول شدن در رشته پزشکی برای یک دانش‌آموز انگیزه ایجاد می‌کند که صبح‌ها زود از خواب بیدار شود و درس بخواند. یا خوش‌اندام شدن انگیزه‌ای برای […]