تاریخچه پول

تاریخچه پول

تاریخچه پول همه ی ما میدونیم پول تنها چیزی است که تمام خواسته ها، نیاز و مشکلات ما را حل میکند. به طور کلی میتوانیم هر چی را بعنوان پول استفاده کنیم. پول ارزش ذاتی ندارد و کنترل آن بستگی به افراد دارد. پول بهترین وسیله مبادله است، مثلا کشاورزی که گندم خود را میفروشد، […]