موانع خلاقیت

موانع خلاقیت

موانع خلاقیت «خلاقیت، عمیق‌تر کندن است. خلاقیت یعنی دوباره نگاه کردن، خط زدن اشتباهات، وارد شدن در آبهای عمیق، خارج شدن از پشت درهای بسته، وصل کردن دوشاخه به پریز خورشید و اشتیاق بی پایان به دانستن و دانستن و دانستن. خلاقیت، دست دادن با آینده است.»در این مقاله سعی داریم موانع خلاقیت را مورد بررسی […]