چطور مهارت‌های ارتباطی خود را توسعه بدهیم؟

توسعه مهارت های ارتباطی

چطور مهارت‌های ارتباطی خود را توسعه بدهیم؟ توسعه مهارت های ارتباطی   1. ارتباط واقعاً چیست ارتباط فرآیند انتقال علائم پیام‌ها بین فرستند و گیرنده از طریق روش‌های مختلف(نوشتاری، علام غیرکلامی، گفتار) است. همچنین مکانیزمی است که ما برای ساختن و اصلاح روابط‌مان از آن استفاده می‌کنیم. 2. جرأت گفتن چیزی که در فکرتان است […]