مالیات چیست

مالیات چیست

مالیات چیست مالیات، پولی است که براساس قانون توسط مردم یک جامعه برای تأمین مخارج عمومی به دولت پرداخت می‌شود و ممکن است است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که؛ چند نوع مالیات وجود دارد؟ برای روشن شدن این موضوع اقدام به جمع آوری مطالبی […]