راههای مقابله با فراموشی

راههای مقابله با فراموشی

راههای مقابله با فراموشی فراموشی یا از یاد بردن حالتی است که داده ها یا اطلاعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت فرد از بین رفته و یا تغییر می کند. فراموشی یک ارتباط موثر با کاهش اعتماد به نفس دارد. اولین دلیل فراموشی که اطلاعات ازحافظه ما پاک می شود، عدم توجه و تمرکز ذهن […]