عطر خوب و انواع عطر و رایحه ان

عطر خوب و انواع عطر و رایحه ان

  عطر خوب و انواع عطر و رایحه ان ،عطر به طور کلی در شکل اولیه خود ماده و عصاره‌ای خالص از روغنی معطر است که با الکل یا همان اتانول و حتی گاهی مواقع آب مخلوط می شود و در بطری های مخصوص خودشان ترکیب می شوند. میزان الکل موجود در عطرها عامل بسیار […]