معرفی انواع سازهای ایرانی

انواع ساز های ایرانی

معرفی انواع سازهای ایرانی ،  آلات و سازهای موسیقی ایرانی به دو قسمت کلی سازهای موسیقی دستگاهی ایران و سازهای موسیقی نواحی ایران تقسیم می شود که در سایت راز ثروت به معرفی آن ها میپردازیم. با انواع سازهای ایرانی بیشتر آشنا شوید چنانچه پیشتر اشاره کردیم ساز های مورد استفاده در ایران به دو […]