مدل کسب و کار

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار در مدل کسب و کار کارآفرین قصد دارد سراغ روشی بگردد که نحوه ابداع و گزارش آن را بتواند ارائه دهد. استفاده کردن از تابلو کسب و کار باعث میشود کارآفرینان از جنبه های مختلفی به کسب و کار توجه کنند. به دلیل ساده بودن این روش توسط شرکتهای بزرگی مورد […]