راههای شادی در زندگی

شادی در زندگی

راههای شادی در زندگی خیلی مهم است که انسانها درک کنند مهم ترین راههای شادی در زندگی، زیستن در زمان حال است. نه زمان گذشته که الان وجود ندارد و نه آینده که معلوم نیست. باید یدانیم شادی مؤثر ترین عنصر تاثیرگذر در زندگی است میتواند هدف اصلی تمام فعالیت های روزانه هر فرد باشد. […]