راههایی برای تقویت خلاقیت فردی

پرورش خلاقیت فردی

راههایی برای تقویت خلاقیت فردی خلاق بودن کار بسیار سختی است؛ باید روی خلاقیت خود کار کنید تا فعال باقی بماند. ولی اگر غافل شوید که هر از گاهی تغییراتی در شرایط به وجود آورید، ممکن است خلاقیت شما نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. اگر بیش از اندازه به شرایطی یکسان عادت کرده‌ اید که […]