چگونه یک صندوق وام خانگی شروع کنیم

چگونه یک صندوق وام خانگی شروع کنیم

چگونه یک صندوق وام خانگی شروع کنیم امروزه اکثر مردم بخاطر شرایط سخت وامها، اقدام به گرفتن وام از صندوق وام خانگی میکنند. طریقه وام گذاشتن به این صورت است که عده ای از افراد مه مورد اعتماد هستند، ماهیانه دور هم جمع میشوند، و قرعه کشی انجام میدهند. صندوق های وام خانگی نیازی به […]