انواع خواستگاریی

انواع خواستگاریی

انواع خواستگاریی ،خواستگاری در اصطلاح به معنای درخواست ازدواج عمدتا از سمت مرد از زن برای می باشد. خواستگاری با توجه به فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و شرایط  اجتماعی و اقتصادی به شیوه‌های متنوع و متعددی صورت می‌گیرد. در فرهنگ ما ایرانیان عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می […]