انواع ثروت

انواع ثروت امید به موفقیت و تفکر مثبت ذهن

 اگر تعریف ثروت را فقط پول ندانیم، ثروت انواع مختلفی دارد. ناپلئون هیل در کتاب کلید طلایی ۱۲ نوع ثروت را برشمرده است. ثروت برای هر کسی تعریف متفاوتی دارد، بد نیست با مرور مطلب انواع ثروت به تعریف آن بپردازیم. رویکرد مثبت ذهن ، امید به موفقیت ، عشق ورزیدن از جمله انواع ثروت […]