چطور سبزه عید بکاریم

چطور سبزه عید بکاریم

چطور سبزه عید بکاریم سبزه انداختن برای هفت سین یکی از رسومات ویژه نوروز است و برای تهیه آن باید از چند روز قبل از تحویل سال دست به کار شد. برای کاشت سبزه عید می‌ توان از انواع بذرها و دانه‌ های خوراکی استفاده کرد اما مدت زمان خیساندن این بذر و دانه‌ ها […]