انسان های ثروتمند زندگی خوبی دارند

زندگی انسان های ثروتمند

انسان های ثروتمند زندگی خوبی دارند پولدار شدن و موفقیت از آن دسته اهدافی هستند که کمتر کسی به دنبال آن ها نیست یا نبوده است. شاید بسیاری کارهایی را به خاطر پولدار شدن انجام ندهند اما موفقیت معمولاً با پولدار شدن همراه است. اپرا وینفری یکبار در این مورد چنین گفته بود:” من موفق […]