کتاب الکترونیکی بیشعوری

کتاب الکترونیکی بیشعوری

کتاب الکترونیکی بیشعوری ، کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت، با ترجمه‌ی محمود فرجامی شما را با خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت یعنی «بیشعوری» آشنا می‌کند. با راز ثروت همراه باشید. این کتاب با زبانی طنزگونه به بررسی پدیده‌ی «بی‌شعوری» در دنیای امروز می‌پردازد. اگر یک راهنمای عملی ارزشمند برای شناخت و درمان این معضل بزرگ تاریخ […]