عوامل تاثیر گذار بر توقعات افراد

توقع

عوامل تاثیر گذار بر توقعات افراد آنچه بیش از هر چیز دیگری به زندگی ما معنا می‌بخشد، انتظارات و توقعات ماست. زمانی که فرصت آن می‌رسد که به اهداف خود دست پیدا کنیم، اگر ایمان و باور نداشته باشیم که موفق می‌شویم، موفق نخواهیم شد! اما گاهی اوقات این توقعات بی‌جا به ما آسیب می‌زنند […]