کتابی که باید در ۱۹ سالگی بخوانید

کتابی که باید در 19 سالگی بخوانید

کتابی که باید در ۱۹ سالگی بخوانید،برای آنکه آگاهانه‌تر وارد ۱۹ سالگی شوید چه برنامه‌ای دارید؟ معمولا آدم‌ها پیش از۱۹سالگی امکان تجربه خیلی چیزها را ندارند؛ اما کتاب یکی از چیزهایی است که بدون تجربه عملی، به آموخته‌هایتان می‌افزاید. در دهه سوم زندگی انسان، عشق، زندگی اجتماعی، دغدغه‌های روزمره و تکاپوی زندگی رو به اوج […]