زندگینامه امیرکبیر وزیر

زندگینامه امیرکبیر – وزیر

زندگینامه امیرکبیر وزیر در زندگینامه ی امیرکبیر اینگونه آمده است که: میرزا محمدتقی خان فراهانی فرزند کربلایی قربان بیگ فراهانی در سال ۱۲۲۲ ق در هزاوه فراهان از توابع اراک (سلطان آباد پیشین) دیده به جهان گشود. کربلایی قربان پدر محمدتقی در دستگاه میرزا عیسی (میرزا بزرگ) پدر میرزا ابوالقاسم قائم‌‌ مقام سمت آشپزی داشت. […]