زندگینامه امید کردستانی دیپلمات گوگل

زندگینامه امید کردستانی

زندگینامه امید کردستانی دیپلمات گوگل یازدهمین کارمندی که به استخدام گوگل درآمد و درآمدزایی این شرکت را دگرگون کرد و آن را از یک شرکت معمولی که به‌زحمت حقوق کارمندانش را می‌پرداخت به سلطان تبلیغات اینترنتی بدل کرد. با زندگینامه‌ی «امید کردستانی» مدیر تجاری سابق گوگل و رییس کنونی هیات مدیره‌ی توییتر همراه باشید. امید […]