امیدواری ما را به موفقیت می رساند

امیدواری ما را به موفقیت می رساند

امیدواری ما را به موفقیت می رساند،امیدواری از ذهن انسان سرچشمه می‌گیرد. امید یعنی باور به این‌که تحت هر شرایطی به اهدافم خواهم رسید. یک فرد امیدوار با وجود تمام مشکلات راه رسیدن به هدفش را پیدا می‌کند. او در مسیر هدف هم اراده کافی برای رسیدن به اهدافش را دارا می‌باشد و هم راه […]

چگونه به خود امید دهیم

چگونه به خود امید دهیم

چگونه به خود امید دهیم امیدوار بودن یک حالت ذهنی است که معمولا با توجه به طرز فکر و دیدگاه ما نسبت به اتفاقات زندگی تغییر پیدا می‌کند. برخی روزها امیدوار هستیم و برخی روزها کاملا نا امید هستیم. می‌ خواهیم کارهایی انجام دهیم ولی حوصله انجام آن را نداریم و شاید در ته دل […]