امیدواری ما را به موفقیت می رساند

امیدواری ما را به موفقیت می رساند

امیدواری ما را به موفقیت می رساند،امیدواری از ذهن انسان سرچشمه می‌گیرد. امید یعنی باور به این‌که تحت هر شرایطی به اهدافم خواهم رسید. یک فرد امیدوار با وجود تمام مشکلات راه رسیدن به هدفش را پیدا می‌کند. او در مسیر هدف هم اراده کافی برای رسیدن به اهدافش را دارا می‌باشد و هم راه […]

امیدواری چه کمکی به ما می کند؟

امیدواری چه کمکی به ما می کند

امیدواری چه کمکی به ما می کند؟، زمانی که زیر باران مشکلات قرار گرفته­ ایم، اغلب با خشم در ذهن­مان می­پرسیم.در واقع در آن لحظات باور به اینکه امیدواری در زندگی یکی از بزرگترین نیروهای محرک برای ادامه مسیر است، غیرممکن جلوه می­کند. اما واقعیت غیر از این نیست، بدون امیدواری در زندگی پشت سر […]