روانشناسی انتقام

روانشناسی انتقام

روانشناسی انتقام شاید شما نیز این تجربه را داشته باشید که در جواب کسی که به شما بدی کرده و یا حق شما را ضابع کرده در صدد انتقام و جبران عملش برآمده باشید و مدت های زیادی روح و قلب خود را درگیر این موضوع کرده و خود را آزار داده باشید. انتقام به […]