پانزده مشکل اقتصادی ایران

پانزده مشکل اقتصادی ایران

پانزده مشکل اقتصادی ایران ،هم اکنون اقتصاد ما در شرایطی است که سیل نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز و کمتر به سوی مسکن به راه افتاده و موجب افزایش قیمت طلا، ارز و مسکن و در نتیجه همه کالاها شده است. در سایت راز ثروت به این موضوع میپردازیم . مشکلات اقتصادی مشکل […]