چند راهکار کلیدی برای پرورش ایده های خلاقانه

راه های پرورش خلاقیت فرد

چند راهکار کلیدی برای پرورش ایده های خلاقانه خلاقیت به معنی تبدیل ایده های نو و تخیلات به واقعیت است. معنا و مفهوم خلاقیت در واقع، درک جهان به شیوه های جدید، شناخت الگوهای پنهان، برقراری ارتباط بین پدیده‌های ظاهرا نامربوط و ایجاد و خلق راه حل‌هاست. خلاقیت شامل دو فرآیند است: تفکر و سپس […]