افکار مثبت به جای افکار منفی گذاشتن

افکار مثبت به جای افکار منفی گذاشتن

افکار مثبت به جای افکار منفی گذاشتن ، دغدغه‌های زندگی بسیارند و استرس زیادی به همراه دارند. چگونه با این مسائل کنار بیاییم؟ با افکار و گفتگوهای منفی فقط و فقط شرایط را برای خود و دیگران سخت‌تر می‌کنیم. این انتخاب ما است که چگونه مسائل را ببینیم. پیشامدی می‌تواند بسیار ناگوار باشد اما این […]