چگونه رازدار باشیم

چگونه رازدار باشیم

چگونه رازدار باشیم پیش از آن که رازی را بشنوید از میزان اهمیت آن آگاه شوید. خود را برای شنیدن آن آماده کنید و ببینید آیا می‌توانید از پس حفظ آن برآیید؟ بپرسید لازم است تا چه مدت آن راز را حفظ کنید و آیا اجازه دارید آن را با شخص دیگری درمیان بگذارید یا […]