تمرکز ذهن با ۳ راهکار

تمرکز دهن با سه راهکار

تمرکز ذهن با ۳ راهکار ،اگر تا به‌ حال در جلسات کاری به اطراف‌تان نگاهی انداخته باشید، احتمالا همکاران‌تان را دیده‌اید که هنگام صحبت یا سخنرانی کردن دیگران، به صفحه‌ی تلفن همراه‌شان نگاه می‌کنند یا پیامک و ایمیل می‌فرستند. بسیاری از ما به خود افتخار می‌کنیم که می‌توانیم چند کار را به‌طور هم‌زمان انجام بدهیم. […]

راههای افزایش راندمان کاری

راههای افزایش راندمان کاری

راههای افزایش راندمان کاری بسیاری از ما، حداقل ۸ ساعت از روز را در محل کار سپری می‌کنیم، اما واقعا چند ساعت در طول روز برای تولید مفید هستیم؟ از مزایای افزایش انگیزهو  در نهایت راندمان کاری کارکنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱- افزایش تعهد کارکنان ۲- رضایت کارکنان از کار و محیط […]