مدیریت زمان در محل کار

مدیریت زمان در محل کار

مدیریت زمان در محل کار  استفاده عاقلانه و منطقی از زمان و مدیریت آن برای کسب موفقیت در همه جنبه های زندگی از جمله کار، اهمیت ویژه ای می یابد. در ادامه به راهکارهایی برای مدیریت زمان در محل کار اشاره خواهیم کرد. این یک ضرورت است که کار درست را در زمان درست انجام […]

راه های افزایش بهره وری در محیط کار

افزایش بهره وری

راه های افزایش بهره وری در محیط کار واژه بهره وری برای بسیاری از کارکنان و افراد جامعه واژه ای آشناست و بسیاری از مدیران در بیان رسمی و دوستانه خود از این سوال بسیار استفاده کرده اند. بهره وری چیست؟ انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید، کارآ و ثمربخش از توانایی ها ، […]