افراد موفق چگونه به این درجه رسیده اند

افراد موفق چگونه به این درجه رسیده اند

افراد موفق چگونه به این درجه رسیده اند ،  افراد موفق به خاطر عادت‌ هایشان به این درجه از موفقیت رسیده‌ اند. عادت‌ ها ۹۵ % رفتار شخص را تعیین می‌ کنند. هر آنچه امروز هستیم و هر آنچه در آینده به آن دست پیدا خواهیم کرد، با کیفیت عادت‌ هایی که خودمان شکل می‌ […]