10 تا از ویژگی های افراد موفق جهان

10 تا از ویژگی های افراد موفق جهان

10 تا از ویژگی های افراد موفق جهان کاملا واضح است که برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد. افراد موفق هیچ‌وقت منتظر نمی‌مانند تا موفقیت به سمت آن‌ها بیاید، بلکه خودشان موفقیت را جستجو می‌کنند. شاید در اکثر موارد، برای رسیدن به اهدافتان اقداماتی انجام ‌دهید؛ اما بازهم نتوانید نتیجه‌ی مورد نظرتان را به […]

فرد موفق چه کسی می باشد

فرد موفق چه کسی می باشد

فرد موفق چه کسی می باشد موفقیت یعنی پیشبرد تمام فاکتورهای انسان (سلامتی، معنویت، ثروت، آرامش، عشق و خدمت به دیگران) انسان دارای ابعاد مختلفی است که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را پیشرفت دهد یک فرد تنها با پرورش یک بعد وجودی خود موفق محسوب نمی شود بلکه باید تمام زوایای […]

۷ دلیلی که معدل‌پایین‌ها موفق‌ترین آدم‌های دنیا می‌شوند

دلایلی که معدل پایین ها موفق ترین آدم ها می شوند

۷ دلیلی که معدل‌پایین‌ها موفق‌ترین آدم‌های دنیا می‌شوند دلایلی که معدل پایین ها موفق ترین آدم ها میشوند  دلایلی که معدل پایین ها موفق ترین آدم ها مشوندما متاسفانه واقعیت طور دیگری‌ است. با اینکه بیشتر موقعیت‌های شغلی به مدرک نیاز دارند، اما معمولا کسی با نمره‌های شما کاری ندارد. وقتی که فارغ‌التحصیل می‌شوید، تنها […]