چرا باید دوست بازنده را ترک کنیم ؟

چرا باید دوست بازنده رو ترک کنیم

  چرا باید دوست بازنده را ترک کنیم ؟،همه مان میخواهیم عالی باشیم.همه مان میخواهیم موفق شویم، شاد باشیم و به عنوان شخصی شاخص در حوزه کاریمان دیده شویم. میدونم تمام کلید های موفقیت را قبلا مطالعه کردید: برنامه ریزی،سخت تلاش کردن،پشتکار و … اما امروز ما میخواهیم یکی از فاکتور های مهم دیگر را […]