دبیرستان له روزه سوئیس

دبیرستان له روزه سوئیس

دبیرستان له روزه سوئیس دبیرستان روزه یا لِه‌روزه، نام یکی از قدیمی‌ترین دبیرستان شبانه‌روزی در کشور سوئیس است. این دبیرستان در سال ۱۸۸۰ تأسیس شده‌است. در این مدرسه افراد سرشناسی تحصیل میکردند. در طول قرن بیستم به دلیل تحصیل دانش‌آموزان سرشناسی از جمله ۷ پادشاه، این دبیرستان به دبیرستان پادشاهان معروف گردید. محمدرضا پهلوی در […]