ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق

ویژگی های افراد خلاق هیچ چیز به اندازه خلاقیت به کامل بودن زندگی انسان کمک نمی‌کند. در واقع، مواردی که ما را از سایر موجودات متمایز می‌کند؛ یعنی زبان، ارزش‌ها، هنر و علم و فناوری در نتیجه خلاقیت و تفکر خلاق بشر است. بررسی نشان می دهد که هر چند افرادخلاق از هوش بالاتر از […]