چرا افراد باهوش از چند وظیفه‌ گی اجتناب می‌ کنند

اجتناب افراد باهوش از چند وظیفه گی

چرا افراد باهوش از چند وظیفه‌ گی اجتناب می‌ کنند اجتناب افراد باهوش از چند وظیفه گی مالتی تسکینگ (Multitasking) یا چند وظیفه‌ گی به شرایطی گفته میشود که فرد به طور همزمان در حال انجام چند وظیفه است. با وجود باور عده‌ ای که تصور می‌ کنند چند وظیفه‌ گی موجب بالا بردن بهره‌ […]