زندگینامه امیر علی اکبری

زندگینامه امیر علی اکبری

زندگینامه امیر علی اکبری نام امیر علی اکبری این سالها در کنار مسابقات MMA یا مبارزات قفس شنیده می شود. علی اکبری چند سال قبل در مسابقات کشتی حاضر می شد و بعد از دوری اجباری از این رشته تصمیم گرفت در مبارزات رشته ورزشی MMA آینده خود را جستجو کند. با ما همرا باسید […]