فرق بین اعتماد بنفس واقعی و کاذب

فرق بین اعتماد بنفس واقعی و کاذب

فرق بین اعتماد بنفس واقعی و کاذب ، در چارچوب آن چه در مورد آن صحبت می کنیم، تعریف اعتماد به نفس واقعی “احساسی از اعتماد به نفس است که از درک فرد از توانایی ها یا خصوصیاتش ناشی می شود”. به این معنی که “او سرشار از اعتماد به نفس است!“. اعتمادبنفس کاذب اعتماد […]