آیا شانس وجود دارد

آیا شانس وجود دارد

آیا شانس وجود دارد شانس همان اقبال یا بخت است؛ شانس بر اساس تعریفی که در بین جامعه از دیرباز رواج داشته، به معنی فرصت طلایی است، یعنی قرار گرفتن موقعیت طلایی که بتواند در یک لحظه، تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد کنند، یا بتواند نتیجه ای فراتر از توان ما به ما بدهد. برای […]