اصول یادداشت نویسی

اصول یادداشت نویسی

اصول یادداشت نویسی خواندن به تنهایی کافی نیست. دانسته ها بدون یادداشت نویسی به سادگی به فراموشی سپرده میشوند. خواندن زمانی مفید است که از تکنیک های مختلف برای یادداشت برداری و به خاطر سپردن و خلاصه نویسی استفاده کنیم. با ما همراه باشید تا اصول یادداشت برداری را به شما آموزش دهیم. اصول یادداشت […]