چگونه دیگران را نصیحت کنیم

چگونه دیگران را نصیحت کنیم

چگونه دیگران را نصیحت کنیم حتما شما هم با این جملات آشنا هستید؛ اینکه بعضی ها وقتی می خواهند دیگران را نصیحت کنند، می گویند: «نمی خواهم نصیحتت کنم! اما فلان کارت درست نیست!» عده ای هم تا در برابر نصیحت دیگران قرار می گیرند، می گویند: «مرا نصیحت نکن!» موعظه و نصیحت برخوردی است […]