آداب پذیرایی از مهمان

آداب پذیرایی از مهمان

آداب پذیرایی از مهمان مهمان‌ نوازی رابطه‌ ای میان میزبان و مهمان است و به عملکرد میزبان در قبال مهمان تفسیر می‌ شود. مهمان‌ نوازی در فرهنگ فارسی به تلاش میزبان برای تامین راحتی مهمان اطلاق می‌ گردد. مهمان‌ نوازی از نظر لغوی به معنای ابراز لطف عملی، تفقد و پذیرایی از مهمان است. مهمان […]