چانه زنی در مذاکره

چانه زنی در مذاکره

چانه زنی در مذاکره اصول مذاکره و چانه زنی یکی از مواردیست که همه بازاریابان و اشخاصی که سر میزه مذاکره می روند باید بلد باشند. فرقی نمیکند که شما در حال فروش محصول هستید و یا دارید به مشتریانتان خدمات می فروشید، شما به هر حال باید اصول مذاکره و چانه زنی را به […]

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره بخش عمده‌ای از رابطه‌های ما در زندگی، چه زندگی شخصی و چه محیط کسب و کار، از جنس مذاکره هستند. اصطلاح مذاکره، محدوده گسترده‌ای از فعالیت‌ها و رابطه‌ها را شامل می شود از تنظیم یک قرارداد تجاری بین المللی تا گفتگوی مجدد دو خویشاوند که با هم قهر کرده‌اند. مذاکره یک مهارت […]