فاشیست به چه معناست

فاشیست به چه معناست

فاشیست به چه معناست اصطلاح فاشیست به صورت عام، نامی است برای همه رژیمهایی که بقایشان بر پایه دیکتاتوری و زور و کشتار استوار است. اما به معنای خاص، نام جنبشی است که در سال ۱۹۲۹ به رهبری “موسولینی” در ایتالیا به راه افتاد. با ما همراه باشید تا شما را با مفهوم و اصول […]