خانه تکانی عید

خانه تکانی عید

خانه تکانی عید  یکی از رسم هایی که ایرانیان قبل از عید انجام می دهند خانه تکانی است. خانه تکانی و تمیز کردن خانه خوش آمد گویی و روبرو شدن با بهار است. چگونه خود را برای روبرو شدن با فصل بهار آماده کنید؟ ما در اینجا شما را راهنمایی کرده ایم تا راحت تر […]